www.iyiyasam-goodlife.org

GOOD LIFE ACADEMY 

Our target; To help transform the world with a good life mission, to progress by taking the United Nations Sustainable Development goals as an example.

-Quality education,
-Decent work and economic growth
-Sustainable city and living spaces
-Responsible consumption and production 

Ordis LLC provide information for health 
tourism between Balkan countries , acts also as being consultant for some special hospitals.

The Good Life Academy, as an ORDİS LLC project, includes training, culture-art, olive culture and natural life workshops that will be realized with the membership model of the academy, and includes programs that are certified by live broadcasting and video, and certified training studies.

Cultural excursions also include programs open to intercultural interaction for young people and children.

Good Life Academy ‘s one of the responsabilities will be part of diversity and inclusion in education through families and young generation...

ORDIS Registered TR 
 
CLASS 41
Education and training services.
Symposium, conference, congress and seminar organization, administration services.
Sports, culture and entertainment services (including ticket reservation and ticketing services for cultural and entertainment events such as cinema, sports events, theatre, museums, concerts).

Magazine, book, newspaper etc. Services related to making the publications ready for printing and delivering them to the reader (including the provision of the aforementioned services through global communication networks).
Film, television and radio program production services. News reporting services, photojournalism services. Photography services.
Translation services.

CLASS 44

Medical services.
Beauty care services.
Veterinary and animal breeding, animal husbandry, farrier services.
Services related to agriculture, horticulture and forestry; landscape design services
Workplace and personnel health consultancy services

Hedefimiz; İyi yaşam misyonu ile dünyayı dönüştürmeye yardımcı olmak için, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini 
örnek alarak ilerlemektir.

-Nitelikli eğitim,
-İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
-Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları
-Sorumlu tüketim ve üretim 

Ordis LLC , Tivat Montenegro’daki merkezinden, Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında sağlık turizm alanında danışmanlık hizmeti de vermektedir. 

İyi yaşam akademisi, ORDİS LLC projesi olarak, akademiye üyelik modeli ile gerçekleştirilecek eğitim, kültür- sanat, zeytin kültürü ve doğal yaşam atölyeleri içerikli olup, üyelere özel canlı yayın ve video ile desteklenmiş programları , sertifikalı eğitim çalışmalarını içermektedir.
 

Kültürel geziler, gençlere ve çocuklara yönelik kültürler arası etkileşime açık programları da kapsamaktadır. 

Good Life Academy'nin sorumluluklarından biri, aileler ve genç nesil aracılığıyla eğitimde çeşitlilik ve ve kapsayıcılığın bir parçası olmakla ilgili adımlar atacaktır.

ORDİS - 41 ve 44 sınıflarda, Türkiye ‘de tescilli bir markadır. 

41.SINIF

Eğitim ve öğretim hizmetleri.
Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.
Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet rezervasyonu ve bilet sağlama hizmetleri dahil). 
Dergi, kitap, gazete vb. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).
Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. 
Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri.Tercüme hizmetleri. 

44.SINIF

Tıbbi  hizmetler.
Güzellik bakımı hizmetleri
Veterinerlik ve hayvan üretme, besicilik, nalbantlık ile ilgili hizmetler.Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler; peyzaj tasarımı hizmetleriİşyeri ve personel sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri 

ДОБРА ЖИВОТНА АКАДЕМИЈА

Академија за добар живот, као пројекат ОРДИС ЛЛЦ, садржи радионице за обуку, културу, уметност, културу маслина и природни живот које ће се реализовати по моделу чланства у академији, а укључује програме, цертифициране студије о обуци, посебно емитоване и видео записе за чланове.

Наш циљ; Да помогнемо трансформацији света добром животном мисијом, да напредујемо узимајући циљеве УН-овог одрживог развоја као пример. 

Ордис ЛЛЦ, центар Тивта у Црној Гори, Турској и земљама Балкана у области здравственог туризма такође пружа консултантске услуге.

-Нителикл тренинг,
Достојан рад и економски раст
Одрживи град и животни простори
Одговорна потрошња и производња

Културне екскурзије обухватају и програме отворене за интеркултуралну интеракцију младих и деце.

Једна од одговорности Академије за добар живот ће предузети кораке ка томе да буде део разноликости и инклузије у образовању кроз породице и млађу генерацију.


Contact Us

Contact

Call now
  • 067 120 591

Address

Get directions
Palih Boraca 19B
Tivat 85320
Montenegro

Business Hours

Mon:9:00 AM – 7:00 PM
Tue:9:00 AM – 7:00 PM
Wed:9:00 AM – 7:00 PM
Thu:9:00 AM – 7:00 PM
Fri:9:00 AM – 7:00 PM
Sat:Closed
Sun:Closed
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.